HOMENhanhNao.Com

truyen sex loan luan

truyen sex hay

doc truyen sex

truyen sex me con

truyen loan luan
truyen sex loan luan

Truyen Sex

truyen sex dam dang

truyen dam

truyen sex hoc sinh

loan luan
wap doc truyen sex
 [KPAH] Team Thông báo ra mắt KPAH 142 Với hàng loạt thay đổi mới
  Mr.King (Tổng Giám Đốc) [Off]
22.05.2013 / 18:30

[KPAH] Team Thông báo ra mắt KPAH 142 Với hàng loạt thay đổi mới

I. TRONG NƯỚC
Khi bang hội nào chiếm thành Trấn Danh
bang chủ của bang đó sẽ được lên làm Vua
của vùng lãnh thổ đó. Vua sẽ có quyền phân
bổ chức danh như Bộ đầu, Tướng quân, Đại
thần.
Quyền hạn của Bộ đầu
Được cấm chat người chơi khác trong vòng
30 phút (chỉ tính khi nhân vật online)
Di chuyển nhanh đến những vị trí cần hỗ trợ
miễn phí
Một vùng lãnh thổ sẽ có 2 Bộ đầu
Boss hộ thành
Long trụ chính, Long trụ phụ và Trụ liên hoa
Phần thưởng
- Phe thắng cuộc nhận được x150% exp
trong vòng 8 tiếng sử dụng cho cả lãnh thổ.
Hệ thống sẽ tự mở x150% exp vào 9h-17h
ngày hôm sau.
- Riêng Vua phe thắng cuộc sẽ nhận được
nguyên liệu cao cấp và sơ cấp cấp 6 mỗi loại
3 viên (không khóa)
- Phe thua cuộc nhận được x150% exp trong
vòng 1 tiếng sử dụng cho cả lãnh thổ. Hệ
thống sẽ tự động mở x150% exp ngay sau
khi kết thúc giờ chinh phạt -1.
Liên trảm
Người chơi giết giặc liên tục không bị gián
đoạn (chết giữa các lần giết giặc) thì được
gọi là liên trảm. Trong trận chiến này có tính
Top liên trảm cho tất cả người chơi của cả
hai phe công và thủ.
Top 3 liên trảm tại các quốc gia sẽ nhận
được các phần quà sau :
- Nhất : 5 đá ngũ hợp tinh khiết cấp 6 - khóa,
5 nguyên liệu sơ cấp cấp 6 ngẫu nhiên -
khóa.
- Nhì : 3 đá ngũ hợp tinh khiết cấp 6 - khóa, 3
nguyên liệu sơ cấp cấp 6 ngẫu nhiên - khóa.
Ba : 2 đá ngũ hợp tinh khiết cấp 6 - khóa, 2
nguyên liệu sơ cấp cấp 6 ngẫu nhiên - khóa.
* Lưu ý : liên trảm chỉ được tính trong thời
gian diễn ra chinh phạt lãnh thổ (quốc chiến)
Công trạng
- Ngoài ra khi giết giặc có Lv cách Lv người
chơi trong khoảng + - 10Lv sẽ được cộng
điểm công trạng, Lv 40 trở lên mới được
tham gia tính điểm công trạng và riêng nhân
vật có Lv 40 chỉ có thể tính điểm công trạng
khi giết giặc có Lv+10 -10.
- 1 mạng sẽ được cộng 2 điểm. Nếu bị giặc
giết người chơi sẽ bị trừ 10 điểm công
trạng.
- Người chơi dùng điểm công trạng để đổi
quà từ hệ thống.
Một số thay đổi khác trong phiên bản này
- Tách riêng các vật phẩm khóa và không
khóa.
- Thay đổi icon các vùng lãnh thổ
- Tăng sức mạnh trang bị linh thú
- Sửa lỗi tự động chuyển focus khi đang sử
dụng auto đánh.
Quyền hạn của Tướng quân
- Được cấm chat người chơi khác
- Di chuyển nhanh đến những vị trí cần hỗ
trợ
- Một vùng lãnh thổ sẽ có 2 Tướng quân
Quyền hạn của Đại thần
- Được cấm chat người chơi khác
- Được bổ nhiệm và hủy chức danh Tướng
quân, Bộ đầu
- Di chuyển nhanh đến những vị trí cần hỗ
trợ
- Một vùng lãnh thổ sẽ có 2 Đại thần
Quyền hạn của Vua
- Được cấm chat người chơi khác
- Được bổ nhiệm và hủy chức danh Đại thần,
Tướng quân và Bộ đầu
- Được đặt mức thuế trong vùng lãnh thổ
- Phát động chinh phạt vùng lãnh thổ khác
+ Luật công thành trong nước tương tự như
công thành Trấn Danh hiện tại vào thứ 2 và
thứ 6 hằng tuần.
+ Bộ đầu, Tướng quân, Đại thần và Vua được
nhận biết qua nón đội đầu,riêng Vua sẽ cưỡi
ngựa Hỏa Ô Truy 5.
+ Vua cưỡi bất kỳ linh thú nào cũng mặc định
biến thành Hỏa Ô Truy, do đó khi sử dựng
chức năng xuống ngựa sẽ không thấy Hỏa Ô
Truy trong hành trang.
Nón Bộ đầu
Nón Tướng Quân
Nón Đại thần
Nón vua
Hỏa Ô Truy
II. NGOÀI NƯỚC
- Vua có quyền đăng ký chinh phạt lãnh thổ
khác, việc đăng ký chinh phạt được áp dụng
với các điều kiện sau :
+ Vua đến gặp NPC Lễ Quan để đăng ký tấn
công lãnh thổ khác (mất phí).
+ Đăng ký chinh phạt diễn ra từ 21h đêm
hôm trước đến 18h hôm sau (ngày diễn ra
chinh phạt)
+ Không thể tấn công hai lãnh thổ khác nhau
trong cùng một ngày.
+ Một lãnh thổ có thể tấn công và bị tấn công
trong cùng 1 ngày.
*Lưu ý
Ngày thứ 2,4,6 sẽ không diễn ra chinh phạt
lãnh thổ
- Thời gian diễn ra chinh phạt từ 20h - 21h.
- Phe công phải tấn công vào thành Trấn
Danh của phe thủ (di chuyển bằng đường bộ
hoặc đi xa phu từ biên giới) và tìm cách đánh
đổ các long trụ của phe thủ.
- Khi chết nếu là phe công người chơi sẽ có
thể chọn hồi sinh tại chỗ (tốn phí cao) hoặc
hồi sinh tại một bản đồ do hệ thống quy
định sau đó chạy vào lại thành Trấn Danh.
Nếu là phe thủ thì người chơi cũng có thể
chọn hồi sinh tại chỗ hoặc hồi sinh tại vị trí
hệ thống quy định.
- Vua của phe công và phe thủ có thể dùng
lệnh bài triệu tập để triệu tập nhanh
(teleport) người chơi của vùng lãnh thổ mình
đến nơi Vua đang đứng. Vua được sử dụng 2
lệnh bài triệu tập trong 1 ngày.
- Đến giờ diễn ra chinh phạt trong thành sẽ
có 1 Long Trụ chính (màu vàng) và 4 Long
Trụ phụ (màu bạc) được bố trí tại 5 điểm
khác nhau trong thành.
- Phe thủ sẽ được đưa vào thành chuẩn bị
cho chiến trận trước 10 phút, trong 10 phút
đó phe thủ có thể bố trí lực lượng trong
thành. Đồng thời tại mỗi long trụ phụ phe
thủ có thể xây 4 trụ liên hoa hỗ trợ phòng
thủ. Trụ liên hoa chỉ có Vua, Đại thần, Tướng
quân, Bộ đầu mới có thể xây được. Để xây
được trụ liên hoa người chơi cần đứng gần
long trụ phụ và sử dụng thẻ liên hoa, thẻ này
sẽ có khi được Vua bổ nhiệm chức danh.
- Phe thủ không bắt buộc phải xây tối đa 16
trụ liên hoa (khuyến khích xây đủ 16 trụ để
tăng khả năng phòng thủ).
- Phe công phải đánh đổ tất cả các trụ liên
hoa sau đó mới có thể đánh được long trụ
phụ.
- Khi đánh đổ 4 long trụ phụ mới có thể đánh
được long trụ chính.
- Khi 4 long trụ phụ bị đánh đổ sẽ xuất hiện
boss hộ thành tiếp sức cho phe thủ. Người
chơi nào giết được boss hộ thành sẽ nhận
được 3 bình luyện kim dược 30% vào hành
trang (không cần nhặt).
- Hết thời gian thủ thành mà phe công thành
không đánh đổ đc trụ chính sẽ xem như thua
cuộc và ngược lại.
- Nếu chưa hết thời gian mà phe công thành
đã đánh đổ được trụ chính thì được xem là
thắng cuộc và quốc chiến sẽ kết thúc ngay
lập tức.
Bài viết: [KPAH] Team Thông báo ra mắt KPAH 142 Với hàng loạt thay đổi mới
Chia sẻ:
BB Code:

Link:
Cùng chuyên mục
[KPAH] Team Thông báo ra mắt KPAH 142 Với hàng loạt thay đổi mới › [KPAH] Team Thông báo ra mắt KPAH 142 Với hàng loạt thay đổi mới